آموزش آنلاین روشی نوین برای طراحی، تدوین، عرضه و ارزشیابی آموزش است که از توانایی ها و امکانات الکترونیکی برای یاری به یادگیری بهره می گیرد.آموزش الکترونیکی روش آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و رشد این پدیده فن اوری و استفاده از توانایی های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل یافته روش آموزش از راه دور و مجازی و برطرف کننده احتیاجات انسان‌های دانش طلب و خواهان یادگیری است به ویژه اینکه وقت و مکان در این شیوه آموزشی تماما اختیاری است.

آموزش الکترونیکی امروزه توجه بسیاری از مدرسین و موسسات آموزشی را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی و پرطرفدار در اینترنت است.سامانه آموزش آنلاین شامل دو بخش آموزش تعاملی و غیر تعاملی است، بخش تعاملی به صورت کلاس ها و دوره های آنلاین برگزار می شود و مدرس به صورت آنلاین در کلاس تدریس کرده و دانش آموزان / دانشجویان در کلاس به صورت آنلاین حضور دارند و می توانند با توجه به وضعیت کلاس و دسترسی های تنظیم شده در کلاس با استاد تعامل داشته باشند. در حالت غیر تعاملی ویدیو از پیش ضبط شده یا به صورت لایو برای تعداد زیادی هنرجو پخش خواهد شد که با توجه به نوع کلاس می تواند تک جلسه یا چند جلسه باشد.
با داشتن سیستم LMS می‌توان کلیه فعالیت های آموزشی سازمان را به صورت اینترنتی انجام داد.این امر مزایای زیادی دارد از جمله این که:

 

  • ۱) نیازی به حضور فیزیکی همه شرکت کنندگان در یک مکان نیست.
  • ۲) برای سازمان‌های بزرگ که در سراسر ایران شعبه دارند، می‌توان یک برنامه آموزشی واحد را اجرا کرد.
  • ۳) دانشجویان شهرستان ها می‌توانند از همان کیفیت و همان کلاس درس برگزار شده در تهران استفاده کنند.
  • ۴) زمان استاد و فراگیران برای رفت و آمد و حضور در کلاس تلف نمی شود.
  • ۵) امکان تصحیح آنلاین تکالیف و نمرده دهی آنلاین وجود دارد.
  • ۶) منابع بسیاری از طریق اینترنت، می‌توانند بین اساتید و دانشجویان جابجا شوند.