آمار و ارقام ثابت می کند استفاده کاربران از نرم افزار های تخصصی بر روی بستر وب و از آن مهمتر بستر موبایل روز به روز در حال افزایش است. مسلما در چنین دنیایی، داشتن یک نرم افزار تحت وب یا موبایل، لازمه بقای بسیاری از کسب و کارها است. نقش نرم افزار وب یا موبایل اختصاصی در کسب درآمد آنی، ارتباط مستمر با مشتری و گسترده‌تر کردن افق های کسب و کار، زمینه ساز جا افتادن نیاز اپ ساز ها در جامعه فناوری بوده است.

شرکت فناوری اطلاعات وریا به صورت تخصصی در زمینه تولید نرم افزارهای هوشمند و نرم افزار به عنوان خدمت ( SaaS )، تحت زیر ساخت وب و موبایل فعالیت می کند. وریا با بررسی درخواست ، روند فعلی کسب و کار و نیازمندی های شما برای شروع کسب و کار جدید، اقدام به ایده پردازی، طراحی و سپس تولید نرم افزار کرده و با توجه به نیاز شما، این نرم افزار را بر روی بستر وب و یا موبایل ارائه می نماید و در ادامه  محصول خود را به روز رسانی و نگهداری می کند.